Záručné podmienky zastrešenie

1. Záruka vzniká dňom odovzdania a trvá po dobu 24 mesiacov.
2. Po túto dobu budú bezplatne vykonávané opravy chýb preukázateľne vzniknuté vinou zhotoviteľa
(Ak bola dodržaná stavebná pripravenosť).
 

Zánik záruky a výluky zo záruky

1. Nároky na záruku zanikajú ich neuplatnením v záručnej dobe.
2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nevhodným užívaním a neodborným ošetrovaním.
3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, vykonanú neautorizovaných osôb.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zavinená pôsobením vonkajších vplyvov, napr. Prírodných javov
    (Zaťaženie vrstvou snehu, krúpami, vetrom) alebo na mechanické poškodenie spôsobené treťou osobou.
5. Záruka zaniká neautorizovanú úpravou a opravou vykonanou mimo výrobný závod, ako aj nedodržaním
    záručných podmienok.
6. Záruka sa nevzťahuje na primerané opotrebenie vzniknuté bežným prevádzkou alebo poškodenia vzniknuté
    nevhodným hrubým zaobchádzaním.
7. Záruka sa nevzťahuje na zoxidovaniu povrchu surového nerezového a hliníkového materiálu vplyvom
    prekročenie odporúčaných hodnôt PH, voľného a viazaného chlóru v bazénovej vode.
8. Záruka sa nevzťahuje na neštandardné environmentálne podmienky.
9. Ako predmet reklamácie nie je možné považovať mikroskopické popraskanie eloxovať povrchovej úpravy profilov
    vzniknuté pri zakružovanie profilov a s ním spojené farebné zmeny profilov.
10. Záruka sa nevzťahuje na vznik kondenzátu vnútri komôr polykarbonátových dosiek.
11. Finančné riziko spojené s poškodením zastrešenie bazéna a vírivé vane znížite uzavretím poistnej zmluvy
    proti škodám vzniknutým mimoriadnym pôsobením klimatických vplyvov.

 

Prečo zastrešenie od nás

Výpočet zastrešenia bazéna online

Vyplňte náš online formulár a okamžite dostanete cenovú ponuku ZDARMA na váš e-mail.

Bezplatná ponuka tu

Zavolajte nám!

Pomôžeme vám vybrať správne zastrešenie pre váš bazén. Neváhajte sa nás opýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Zavolajte odborníka na zastrešenie bazéna

+420 515 157 005

 

Poznáte nás z časopisov