Stavebná pripravenosť na zastrešenie bazénov

Na montáž zastrešenia je vyžadovaná stavebná pripravenosť bazéna a jeho okolia.
Spevnený podklad pod koľajnicami zaistí plynulý posun koľajnicového systému zastrešenia bazéna. Spevnenie odporúčame betonážou alebo rasterom. Následná finálna úprava povrchu (dlažba, drevo, wpc…) je čisto na voľne zákazníka ak tomuto podkladu je pevne pripevnená. 

stavebná pripravenosť

 

Čo budeme potrebovať?

Pred montážou je nutné upozorniť na elektrické rozvody, odpady, rozvody vody a pod. Ďalej je nutné zaistiť prístup do elektrickej siete.

 

Odporúčaný podklad pre montáž

 

Šírka koľajníc a ich príprava

Odporúčaná šírka betonáže na uloženie koľajníc je závislá od počtu segmentov a šírky koľajníc a pohybuje sa v rozpätí 20-50 cm.

 

Šírka koľajníc

koľaje šírka

  • 2 segmenty – 17,5 cm
  • 3 segmenty – 25 cm
  • 4 segmenty – 32,5 cm
  • 5 segmentov – 40 cm

 

Výška koľají

Výška koľají je 15 mm. V prípade ich zapúšťania do úrovne dlažby sa jedná o minimálnu hĺbku pre zapustenie do roviny.

 

Rovinatosť koľaji

Rovinatosť koľajnicového systému je tolerovaná s max. odchýlkou ​​3 mm na 1 m.
Povrch pre montáž bazénového zastrešenia musí byť pripravený s maximálnym ohľadom na túto požiadavku. V prípade vyšších nerovností musia byť koľajnice vypodkladané. Hrozí však obmedzenie posuvu zastrešenia bazéna vplyvom zadrhávania spodných častí podvozkov jednotlivých segmentov o koľajnice. V prípade väčších nerovností je účtovaný poplatok vo výške 2000 Sk za každú použitú podložku.

Obsah obrázku vaňa, designPopis bol vytvorený automatickyPokiaľ nie je možné pripraviť okolie bazéna s ohľadom na vyššie uvedené požiadavky, môže zhotoviteľ odložiť zhotovenie diela alebo od vykonania diela úplne odstúpiť. 


Podklad na uloženie koľajníc

Neodporúčame vykonávať montáž iba do zhutneného podkladu. Vplyvom nestability podkladovej vrstvy zeminy môže dôjsť k jej pohybu (napr. vplyvom dažďov) ak následnému zvlneniu pokládky dlažby. Potom dochádza k uvoľneniu a zvlneniu koľajnice a následným problémom s posunom zastrešenia. Ďalším rizikom je vplyv silného vetra v prípade nedostatočného ukotvenia dlažby a hrozba odtrhnutia systému z podkladu.

Podklad na uloženie koľajníc musí byť spevnený (betón min. B20, všetky druhy keramických a kamenných dlažieb vrátane drevoplastu uložených v betóne). Neodporúčame inštaláciu koľají na nespevnené podklady (tzn. dlažby voľne položené na zhutnenom podloží).

V prípade nedostatočného spevnenia podkladu, hrozí zosadnutie pôdy, uvoľnenie dlažby, zvlnenie koľajnicového systému vedúce až k deformácii a skríženiu celého systému. Za poškodenie zastrešenia vplyvom chybne vykonanej stavebnej pripravenosti nenesie zhotoviteľ žiadnu zodpovednosť.

Podkladom pod koľajnicu musí byť betónový pás alebo železobetónová doska. Betonáž odporúčame previesť do nezámrznej hĺbky.

V prípade nejasností či otázok sa prosím neváhajte kedykoľvek obrátiť na našich kolegov z obchodného oddelenia. 

 

Ako prebieha montáž zastrešenia bazéna?

Montáž zastrešenia bazéna je vďaka skúsenostiam montérov jednoduchá a rýchla. Zastrešenie vám privezieme domov, prenesieme na miesto. Následne z vyhotovených dielov zmontujeme, pripevníme koľajnice k podkladu a nasadíme oblúky, dvere, držadlá, aretačné čapy a ďalšie voliteľné príslušenstvo.

 

Prečo zastrešenie od nás

Výpočet zastrešenia bazéna online

Vyplňte náš online formulár a okamžite dostanete cenovú ponuku ZDARMA na váš e-mail.

Bezplatná ponuka tu

Zavolajte nám!

Pomôžeme vám vybrať správne zastrešenie pre váš bazén. Neváhajte sa nás opýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Zavolajte odborníka na zastrešenie bazéna

+420 515 157 005

 

Poznáte nás z časopisov