Manipulácia a údržba

Správna manipulácia s jednotlivými segmentmi zastrenia je vždy vykonávaná dvoma osobami.
Pred zahájením manipulácie je nutné vykonať vizuálnu kontrolu čistoty koľajnicového systému a prípadné nečistoty z pojazdových dráh odstrániť.
Obsluhujúce osoby odistia aretácie (vždy 1x z každej strany segmentu + čelové záveterné aretácie), uchopia segment v oblasti madiel a plynulým pohybom odsunú zastrešenie za bazén.

manipulace se zastřešením

Otváranie

Zastrešenie je zaistené aretačnými prvkami v pozícii otvorenej (nad bazénom) i zloženej (za bazénom). Správne zaistenie aretácií je nutné vykonať a skontrolovať vždy po vykonaní manipulácie s krytom. V prípade silného vetra vykonajte túto kontrolu opakovane. Všetky otvory (klapky, výklopné čelá, okná) musia byť uzavreté. Posuvné dvere je nutné zavrieť a uzamknúť. Kľúč nenechávajte zasunutý v zámku dverí. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (vietor, ľad, sneh) so zastrešením zbytočne nemanipulujte.

 

Zaťažovanie

Bazénové zastrešenie je samonosné. Nie je však určené na vstup osôb na segmenty alebo lokálnemu zaťažovaniu iným bremenom a je nutné sa takému zaobchádzaniu vyvarovať. V zimnom období odpratajte sneh zo všetkých segmentov šetrným spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu polykarbonátových výplní.

 

Pred sezónou

Pred zahájením kúpacej sezóny a po jej ukončení ošetrite zastrešenie oplachom prúdom vody z jeho vrchnej aj spodnej strany. Prchavé látky, agresívne čističe či rozpúšťadlá sa nesmú dostať do kontaktu s polykarbonátovou výplňou. Hrozí jej nenávratné poškodenie. Na utretie segmentov používajte výhradne mikrovláknové utierky či mäkké handry.

Aretačné prvky a zámky premazávajte 2x ročne silikónovým sprejom. Výrazne tak predĺžite ich plnú funkčnosť a životnosť.

Neovplyvniteľné faktory

  • Zaparovanie dutinkového polykarbonátu a tvorba kondenzátu v priestoroch dutiniek vplyvom rozdielnych teplôt zvonka a vo vnútri zastrešenia. Tomuto javu nemožno zabrániť a nemôže byť preto považovaný za vadu výrobku. Konštrukcia je opatrená otvormi pre únik kondenzátu. Vo výnimočných prípadoch môže týmito otvormi dôjsť k preniknutiu hmyzu a jeho uviaznutiu v oblasti dutiniek. Tomuto javu nie je možné efektívne zabrániť, a preto nemôže byť uznateľný ako dôvod reklamácie.
  • Dilatácia materiálu a vznik medzier v spoji koľajníc je daný rozťažnosťou materiálu. Hliníková konštrukcia v priebehu roka a vplyvom teplôt dilatuje. Tento jav je prirodzený a nemožno mu zabrániť, pretože hliník patrí medzi kovy s najvyšším stupňom teplotnej rozťažnosti.

 

Ďalšie informácie k technickému popisu a použitých materiáloch nájdete v záručných podmienkach a návode na použitie zastrešenia.

Prečo zastrešenie od nás

Výpočet zastrešenia bazéna online

Vyplňte náš online formulár a okamžite dostanete cenovú ponuku ZDARMA na váš e-mail.

Bezplatná ponuka tu

Zavolajte nám!

Pomôžeme vám vybrať správne zastrešenie pre váš bazén. Neváhajte sa nás opýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Zavolajte odborníka na zastrešenie bazéna

+420 515 157 005

 

Poznáte nás z časopisov